:: หน้าหลักรประเมินผลงานสนับสนุนพัสดุ ชย.ทร. ::

 
ประเมินผลงานสนับสนุนพัสดุ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
 
 
 
 
ผลประเมินการบริการด้านสนับสนุนพัสดุ ของ ชย.ทร. ของเดือน ก.พ. ปี 2567 ได้ 0.00 คะแนน จากจำนวนตัวอย่าง 0 ตัวอย่าง
 
 
 

.:: ไม่มีรายการในฐานข้อมูล ::.
 
Page :
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   78793    ตั้งแต่ 20 เม.ย. 61