รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
ชย.ทร. มี โทรเลข เชิญ นขต.ทร. และหน่วยเฉพาะกิจ ทร (พื้นที กทม. และปริมณฑล) เพื่อเข้าร่วมชมกิจกรรม งานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สราวุธ พันธุ์เอก :: 24 03 2016 : 13:26
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58