รายละเอียด การดำเนินการ
กรมช่างโยธาทหารเรือ
การดำเนินการ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร. เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59
 
 
 
 
 
การดำเนินการด้าน : ด้านการจัดการความรู้
ชย.ทร. มี โทรเลข เชิญ เลขาฯ การจัดการความรู้ ทร.( น.อ.หญิง ศุลีพร รำไพกุล ผอ.กพบ.ศสท.สปช.ทร.) เข้าร่วมงานนิทรรศการ การจัดการความรู้ ชย.ทร. งป.59
 

 
บันทึกข้อมูลโดย : น.ท.สราวุธ พันธุ์เอก :: 24 03 2016 : 13:32
 
 
 

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 พ.ย. 58