กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กิจกรรม การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
004 ระบบงานพิธีออนไลน์ แผนกงานพิธี กองบริหารงานช่าง ชย.ทร. พ.จ.อ.กฤต กลิ่นจันทร์ 30 06 2017 : 14:58 15 0
003 ผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) กงช.ชย.ทร. พ.จ.อ.กฤต กลิ่นจันทร์ 30 06 2017 : 14:42 22 0
002 แผนกกำลังพล ร.ท.หญิงสุนิสา กรวยทรัพย์ 21 06 2017 : 16:57 21 0
001 ขอรายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของ ชย.ทร. (เลขที่ 007/59) พ.จ.อ.กฤต กลิ่นจันทร์ 18 03 2016 : 09:25 80 0
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   23605    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59