รายละเอียด กิจกรรม
กรมช่างโยธาทหารเรือ
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
 
ขอรายงานผลการจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดการความรู้ (KM) ของ ชย.ทร. (เลขที่ 007/59)
 
 
 
 
 
 
จัดบรรยายพิเศษเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปฎิบัติงาน และยกระดับกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
 

รายงาน

 

บันทึกข้อมูลโดย : พ.จ.อ.กฤต กลิ่นจันทร์ :: 18 03 2016 : 09:25
 
 
 
บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม
[ บันทึกข้อมูลเพิ่มเติม แสดงความคิดเห็น l บันทึกข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูล ]
กิจกรรม การการจัดการความรู้ ชย.ทร.

 

 

 

แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   23603    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59