กระดานสนทนา การจัดการความรู้ ชย.ทร.
กรมช่างโยธาทหารเรือ
สนทนาเกี่ยวกับ การจัดการความรู้ ชย.ทร.
 
 
 
 
    
 
ลำดับที่ รายการ ผู้ตั้งหัวข้อ วันที่บันทึก อ่าน ตอบ
002 ตารางคำนวณ FACTOR F ดอกเบี้ย 6% น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 06 07 2016 : 10:02 88 0
001 โปรแกรมวิเคราะห์ความคุ้มค่าการซ่อมทำครุภัณฑ์สาย ชย. VERSION 2559 น.อ.พรชัย จ้อยจำรูญ 14 06 2016 : 23:29 82 1
 
Page : 1
 
แผนกพัฒนาระบบงานช่าง กองวิทยาการ กรมช่างโยธาทหารเรือ
เลขที่ 2 ถนนวังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่่ กรุงเทพฯ 10600
อีเมล์ : wichai.y@navy.mi.th
โทร. 0-2475-5585
ผู้เยี่ยมชมลำดับที่   00000    ตั้งแต่ 1 ก.พ. 59